معرفی اجمالی محصول

ظرفیت مخزن: ۶۰۰ سی سی

نازل: ۱.۵ میلیمتر