مشخصات

قدرت : 2000 وات
حجم هوای خروجی : I-300 II-300 III-500 لیتر در دقیقه
دمای خروجی (C) : I = 50 II , III = 50-600 درجه سانتیگراد