معرفی اجمالی محصول

از فولاد ابزاری آلیاژی ساخته می‌شوند.

کاملاً سخت کاری و آبکاری نیکل می‌شوند.

مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۶۶۳ تولید می‌شوند.

شامل ۸ آچار آلن کوتاه به شماره‌های ۲ ,۲.۵ ,۳ ,۴ ,۵ ,۶ ,۸ و ۱۰ (دارای طول به ترتیب از ۵۰ الی ۱۱۲ میلی متر)