معرفی اجمالی محصول

ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم

سخت و مقاوم شده

دارای استاندارد DIN3113