مشخصات

قطر سوراخکاری در فلز: 13 میلیمتر
قطر سوراخکاری در چوب: 25 میلیمتر