مشخصات

قدرت:1100 وات
سرعت در حالت آزاد 1:0-1000 دور در دقیقه
سرعت در حالت آزاد 2:0-3000 دور در دقیقه
سه نظام:13mm
قطر مته کاری در فلز:13mm
قطر مته کاری در چوب:30mm
قطر مته کاری در مصالح ساختمانی:16mm