شکایات

 

برای شکایات می توانید به صورت حضوری به آدرس فروشگاه واقع در همدان: میدان شهدا (چاپارخانه) خیابان کارگر روبروی گاراژ بقایی فروشگاه ایمن ابزار مودب مراجعه نمایید و یا با شماره :۸۱۳۲۶۴۶۴۶۳ تماس حاصل فرمایید